Інформація для студентів

Інформація до уваги студентів

(тематичні плани лекцій та практичних занять, перелік тем для самостійного вивчення, практичних навичок, критерії оцінювання, порядок відпрацювань пропущених занять, список рекомендованої літератури)

Інформація укр.pdf

Календарно-тематичні плани занять на осінній семестр

тематичний.pdf

Методичні рекомендації до практичних занять

2022 Практика укр.pdf

Методичні рекомендації для самостійної підготовки

2022 Самостійна укр.pdf

Перелік питань до практичних занять

Питання укр.pdf