Кератити /

Keratitis /

Kératites

Тема 5 / Topic 5 / Thème 5

види ін'єкції ока (1 - кон'юнктивальна, 2 - перикорнеальна, 3 - змішана) та васкуляризації рогівки (4 - поверхнева, 5 - глибока, 6 - змішана)

types of eyeball irritation (1 - conjunctival, 2 - ciliary (pericorneal), 3 - mixed) and corneal vascularization (4 - superficial, 5 - deep, 6 - mixed)

types d'irritation du globe oculaire (1 - conjonctivale, 2 - ciliaire (péri-cornéenne), 3 - mixte) et vascularisation cornéenne (4 - superficielle, 5 - profonde, 6 - mixte)

кон'юнктивальна (поверхнева) ін'єкція /

conjunctival (superficial) irritation of eyeball /

rougeur conjonctivale (superficielle) du globe oculaire

перикорнеальна (глибока) ін'єкція /

pericorneal (deep) irritation of eyeball /

rougeur péri-cornéenne (profonde) du globe oculaire

змішана ін'єкція очного яблука /

mixed irritation of eyeball /

rougeur mixte du globe oculaire

поверхнева васкуляризація рогівки /

superficial corneal vascularization /

vascularisation cornéenne superficielle

глибока васкуляризація рогівки /

deep corneal vascularization /

vascularisation cornéenne profonde

рогівковий інфільтрат /

corneal infiltrate /

infiltrat de la cornée

абсцес рогівки /

corneal abscess /

abcès de la cornée

виразка рогівки з гіпопіоном /

corneal ulcer with hypopyon /

ulcère cornéen avec hypopion

гіпопіон (гній) в передній камері ока /

hypopyon (pus) in the anterior chamber of eye /

hypopyon (pus) dans la chambre antérieure de l'œil

хмаринка рогівки /

corneal nubecula /

nuage de la cornée

пляма рогівки /

corneal macula /

tache de la cornée

більмо рогівки /

corneal leucoma /

taie de la cornée

око після кератопластики (пересадки рогівки) /

an eye after keratoplasty (corneal transplantation) /

œil après kératoplastie (greffe de cornée)

бактеріальний кератит /

bacterial keratitis /

kératite bactérienne

десцеметоцеле /

descemetocele

десцеметоцеле /

descemetocele

деревоподібний герпетичний кератит /

dendritic herpetic keratitis /

kératite herpétique dendritique

дископодібний герпетичний кератит /

discoid herpetic keratitis /

kératite herpétique disciforme

акантамебний кератит /

acanthamoeba keratitis /

kératite acanthamoebique

грибковий кератит /

fungal keratitis /

kératite fongique

фліктенульозний кератоконюнктивіт /

phlyctenular keratoconjunctivitis /

kératoconjonctivite tuberculeuse phlycténulaire

гематогенний туберкульозний кератит /

tuberculous interstitial keratitis /

kératite tuberculeuse hématogène

сифілітичний кератит (стадія інфільтрації) /

syphilitic keratitis (infiltration) /

kératite syphilitique (stade d'infiltration)

сифілітичний кератит (стадія васкуляризації) /

syphilitic keratitis (vascularization or "salmon patch") /

kératite syphilitique (stade dе vascularisation)

кератоконус /

keratoconus /

kératocône

гострий кератоконус /

acute keratokonus /

kératocône aigu