Колектив / Staff

Collectif

Сердюк Валерій Миколайович

Serduk Valeriy Mykolayovych

д.м.н., професор

/ MD, Professor / MD, Professeur

Завідувач кафедри, заслужений лікар України, лікар вищої ківаліфікаційної категорії.

Назва дисертаційної роботи д.м.н.: «Клініко-експериментальне обгрунтування нейропротекції в комплексі лікування хворих на первинну відкритокутову глаукому» (2016)

Сакович Василь Микитович

Sakovych Vasyl Mykytovych

д.м.н., професор

/ M.D., Professor / MD, Professeur

Професор кафедри, відповідальний за роботу з клінічними ординаторами та аспірантами, лікар вищої категорії

Назва дисертаційної роботи д.м.н.: «Клініко-імунобіохімічні особливості перебігу герпетичних кератитів, їх лікування та профілактика ускладнень» (2006)

Клопоцька Наталія Георгіївна

Klopotska Natalia Georgiivna

к.м.н., доцент

/ PhD., Docent (Assistant Professor) /

PhD., Docent (professeur adjoint)

Доцент кафедри; відповідальна за навчально-методичну роботу, відповідальна за сайт; профорг кафедри; секретар кафедральних зборів; співробітник приймальної комісії; лікар вищої категорії

Назва дисертаційної роботи к.м.н.: «Ефективність лікування різних видів амбліопії у відповідності з добовими біологічними ритмами зорового аналізатора» (2003)

Дунаєва Мілана Валеріївна

Dunaieva Milana Valeriivna

к.м.н., доцент

/ Ph.D., Docent (Assistant Professor) /

PhD., Docent (professeur adjoint)

Відповідальна за інтернатуру, керівник СНТ, лікар вищої категорії.

Назва дисертаційної роботи к.м.н.: «Оцінка ефективності пелоідотерапії в лікуванні помутнінь рогової оболонки» (1996)

Гарькава Наталія Анатоліївна

Garkava Natalia Anatoliivna

асистент, к.м.н.

/ Assistant, PhD / Assistante, PhD

лікар вищої категорії.

Назва дисертаційної роботи к.м.н.: «Патологічні зміни судин ока в учасників робіт на ЧАЕС» (2010)

Аліфанов Ігор Сергійович

Alifanof Igor Sergiyovych

асистент / Assistant / Assistante

Відповідальний за наукову роботу, відповідальний за цивільну оборону; відповідальний за техніку безпеки; лікар вищої категорії.

Виконує дисертаційну роботу на ступінь доктора філософії

Алексєєва Олена Віталіївна

Alexeyeva Olena Vitaliivna

асистент / Assistant / Assistante

Відповідальна за лікувальну роботу; відповідальна за підвищення кваліфікації лікарів; відповідальна за виховну роботу зі студентами; лікар першої категорії.

Виконує дисертаційну роботу на ступінь доктора філософії

Кухар Оксана Валеріївна

Kuchar Oksana Valeriivna

старший лаборант кафедри

/ Senior Assistant /

Assistante de laboratoire principal du département