десятки 4, 5, 6

25.10 - тема 1

Анатомія, фізіологія, функції ока. Основні об'єктивні методи дослідження ока

Перелік питань до теми заняття:

1. Повіки: будова, анатомо-клінічні особливості

2. Будова та нормальні властивості бульбарної та пальпебральної кон'юнктиви, її функції

3. Будова очного яблука

4. Анатомо-клінічні особливості рогівки, її нормальні властивості та функції

5. Анатомо-клінічні особливості склери; «слабкі місця» склери та їх роль у розвитку очної патології; функції склери

6. Анатомо-клінічні особливості та функції увеального тракту ока

7. Сітківка: анатомо-клінічні особливості, трьохнейронна структура та нормальні властивості. Роль захворювань сітківки у розвитку вітреальної патології

8. Склисте тіло: будова, нормальні властивості, роль у виникненні патології сітківки

9. Кришталик: анатомо-клінічні особливості, функції

10. Камери ока. Структури кута передньої камери

11. Кровопостачання та іннервація ока

12. Анатомія орбіти; зв’язки з носовими пазухами і порожниною черепа

13. Анатомія слізних органів

14. Гострота зору та методи її визначення

15. Центральний та периферійний зір

16. Поле зору: дослідження, розлади, роль у діагностиці очних захворювань та патології центральної нервової системи

17. Кольоровий зір: характеристика кольору, трискладова теорія кольорового зору, класифікація порушень, дослідження

18. Темнова адаптація: розлади, методи обстеження

19. Клінічна анатомія нервових шляхів, топічна діагностика захворювань центральної нервової системи

20. Зовнішній огляд ока: структури ока, які можливо оглянути цим методом, їх нормальні властивості.

21. Обстеження в боковому (фокальному) світлі: показання, методика, нормальні властивості очних структур

22. Обстеження у прохідному світлі (офтальмоскопічне просвічування): показання, техніка, нормальні показники

23. Диференційна діагностика локалізації помутнінь в оці

24. Офтальмоскопія: види, техніка, нормальне очне дно

Завдання

Теми рефератів

1. Повіки та кон'юнктива: будова, кровопостачання, іннервація, функції.

2. Увеальний тракт ока: будова, функції, особливості іннервації.

3. Сітківка та зоровий нерв: фізіологічні властивості, кровопостачання, функції. Анатомія нервових шляхів (хіазма, зорові тракти).

4. Кришталик, скисте тіло, камери ока: будова, функції, нормальні властивості.

5. Кровопостачання та іннервація ока. Судинні зв’язки з порожниною черепа.

6. Клінічна анатомія орбіти; зв’язки з носовими пазухами і порожниною черепа.

7. Анатомія слізних органів.

8. Зовнішні м’язи ока, їх функції та іннервація.

9. Гострота зору, нормальні показники, розвиток з віком, спосіб дослідження.

10. Поля зору: визначення та методи дослідження. Можливі розлади, їх роль у діагностиці очної та загальної патології. Види скотом.

11. Офтальмоскопія: мета, методи, нормальні властивості очного дна.

Приклади типових ситуаційних задач

1) При периметрії у пацієнта виявлено бімепоральну геміанопію. Визначте рівень пошкодження зорових шляхів. Тактика?

2) Пацієнт віком 20 років, який тривалий час страждає на виразкову хворобу, помітив погіршення сутінкового зору. Гострота зору в обох очах 1,0; оптичні середовища прозорі, поля зору та очне дно нормальні. Яка найвірогідніша причина цього явища? Тактика?

3) У пацієнта, 30 років, виявлена абсолютна негативна скотома в зовнішній частині поля зору в 12-15 градусах від точки фіксації. Вертикальний розмір скотоми - близько 15 градусів, горизонтальний - 10 градусів. Оцініть результат. Ваша тактика?

4) Гострота зору пацієнта дорівнює нулю, але реакція зіниці на світло присутня. Який рівень ураження? Тактика?

5) У пацієнта має місце птоз, екзофтальм, мідріаз, відсутність рухів очного яблука, порушення чутливості в ділянці іннервації 1-ї гілки трійчастого нерву. Який попередній діагноз? Тактика?

6) При огляді в прохідному світлі виявлене помутніння, яке рухається в тому ж напрямку, що й око. Де можлива його локалізація? Які ще методи обстеження потрібні пацієнту?

7) При огляді в прохідному світлі виявлене помутніння, яке рухається в напрямку, протилежному руху ока, і зупиняється разом з оком. Де можлива його локалізація? Які ще методи обстеження потрібні пацієнту?

8) При огляді в прохідному світлі виявлене помутніння, яке рухається в напрямку, протилежному руху окаб і продовжує рух навіть після зупинки ока. Визначте локалізацію помутніння. Які ще методи обстеження потрібні пацієнту?

9) Обстеження правого ока виявило наступне: пряма реакція зіниці на світло відсутня; співдружня реакція з правого на ліве око є, але з лівого ока на праве відсутня. Оцініть це явище. Тактика?

10) При огляді правого ока виявляється наступна ситуація: зіниця широка, прямий рефлекс на світло відсутній. Співдружня реакція з правого ока на ліве відсутня, але є з лівого ока на праве. Оцініть це явище. Тактика?

Приклад відповіді:

Діагноз: бітемпоральна геміанопсія. Вірогідний внутрішньочерепний процес

Тактика: направити пацієнта до невролога.

26.10 – тема 2

Рефракція, акомодація. Бінокулярний зір; косоокість

Перелік питань до теми заняття:

1. Визначення реаркції. Основи фізіологічної оптики.

2. Первинна, вторинна, фізична та клінічна рефракція.

3. Види клінічної рефракції, їх прояви, можливі ускладнення.

4. Висока прогресуюча короткозорість: причини виникнення, механізм розівитку, прояви, ускладнення, принципи лікування, профілактика.

5. Методи дослідження клінічної рефракції.

6. Розвиток клінічної рефракції ока у віковому аспекті.

7. Акомодація ока та її механізм.

8. Показники акомодаційної здатності ока.

9. Вплив акомодації на клінічну рефракцію ока

10. Спазм акомодації: етіологія, діагностика, принципи лікування.

11. Пресбіопія: етіологія, прояви, принципи корекції.

12. Астенопія: види, прояви, діагностика, принципи лікування

13. Види зору при двох відкритих очах

14. Бінокулярний зір: дослідження, його значення, умови виникнення

15. Розвиток бінокулярного зору з віком

16. Косоокість: визначення, класифікація

17. Хибна косоокість, її причини, діагноз

18. Прихована косоокість: причини, значення, диференційний діагноз

19. Співдружня косоокість: етіологія, класифікація, ускладнення, діагностика

20. Принципи лікування співдружньої косоокості

21. Паралітична косоокість: етіологія, основні симптоми, тактика лікування

22. Диференційна діагностика співдружньої та паралітичної косоокості

23. Диференційна діагностика справжнього та очного тортіколлісу

24. Ністагм: види, тактика лікування

Завдання

Теми рефератів

1. Фізична та клінічна рефракція ока.

2. Види клінічної рефракції ока, їх клініка, можливі ускладнення, розвиток з віком.

3. Анізометропія: визначення, ускладнення, особливості корекції зору

4. Гіперметропія: клініка, можливі ускладнення та їх профілактика

5. Міопія: теорії виникнення, клініка, диференційна діагностика, профілактика

6. Прогресуюча короткозорість: патогенез, клініка, можливі ускладнення та їх профілактика

7. Акомодація: визначення, механізм, роль при різних видах рефракції ока

8. Суб'єктивний метод дослідження клінічної рефракції ока

9. Астенопія: види, клініка, лікування.

10. Акомодаційний спазм: етіологія, клініка, диференціальна діагностика, тактика лікування.

11. Пресбіопія: етіологія, клініка, корекція.

12. Екстраокулярні м’язи: біомеханіка, іннервація

13. Взаємозв'язок акомодації, конвергенції та діаметра зіниці. Його причини, значення в клінічній практиці

14. Бінокулярний зір: визначення, умови його виникнення, розвиток у віковому аспекті.

15. Косоокість: класифікація.

16. Диференційна діагностика співдружньої та паралітичної косоокості.

17. Співдружня косоокість: етіологія, види, клініки, тактика лікування.

18. Амбліопія: визначення, види, класифікація, лікування

19. Аномальна кореспонденція сітківки: умови її виникнення, клініка, особливості лікування

20. Паралітична косоокість: етіологія, клініка, тактика лікування.

21. Хибна косоокість.

22. Прихована косоокість: дослідження; діагностика, прогноз.

Приклади типових ситуаційних задач

1) У пацієнта віком 30 років vis ОD = 0,3, vis ОS = 0,3. Зі сферичними лінзами мінус 1,0 D, -1,5 D, -2,0 D vis = 1,0. Після закапування мідриатиків vis не змінюється. Який діагноз? Випишіть окуляри пацієнту.

2) У дитини віком 10 років vis 0,1 в обох очах. Зі сферичними лінзами мінус 1,0 D, -1,5 D, -2,0 D vis = 1,0. Після закапування мідриатиків: vis 1,0, рефракція – еметропія. Який діагноз? Ваші рекомендації?

3) Пацієнт віком 55 років скаржиться на зниження зору на близькій відстані. Vis вдаль = 1,0 для обох очей. Діагноз? Рекомендації?

4) Пацієнт віком 55 років скаржиться на зниження зору на близькій відстані. Vis в обох очах 0,4 зі сферичною лінзою плюс 1,5 D = 1,0. Діагноз? Випишіть пацієнту окуляри для роботи на близькій відстані.

5) Хворий віком 25 років, який страждає на високу короткозорість, скаржиться на спалахи світла перед правим оком. Про яке ускладнення слід думати в першу чергу? Яка тактика лікаря загальної практики?

6) Хвора віком 15 років скаржиться на почервоніння очей, відчуття піску ввечері. Об'єктивно: спостерігається легке почервоніння обох очей, виділення відсутні, vis = 0,7 зі сферичною лінзою +3,0 D = 1,0. Діагноз? Ваші рекомендації?

7) Хвора віком 35 років скаржиться на почервоніння очей, відчуття піску ввечері. Об'єктивно: спостерігається легке почервоніння обох очей, виділення відсутні, vis = 0,6 зі сферичною лінзою +3,5 D = 1,0. Діагноз? Ваші рекомендації?

8) У пацієнта віком 40 років vis = 0,8 обидва ока. Зі сферичними лінзами +1,0 D, +1,5 D та +2,0 D vis = 1,0. Який діагноз? Випишіть пацієнту окуляри.

9) У пацієнта віком 20 років vis обох очей = 1,0. Така ж гострота зору у сферичних лінзах +0,5 D, +1,0 D, +1,5 D та +2,0 D. Який тип рефракції та його рівень (у діоптріях) він має?

10) Хворий віком 20 років страждає на високу міопію. Об’єктивно: vis в обох очах 0,02, з лінзою -10,0 D = 0,6. В центральній частині сітківки спостерігається вогнище гіперпігментації. Які ваші рекомендації?

11) У дитини 3 років спостерігається почергове відхилення обох очей до носу. Рухи очей нормальні. Після корекції аметропії відхилення зникає. Гострота зору 0,8, зі сферичною лінзою +2,5 D = 1,0 в обох очах. Рефракція - гіперметропія 3,5 D. Діагностика? План лікування?

12) У дитини 4 років має місце постійне відхилення правого ока до носу. Первинний і вторинний кути відхилення 20 градусів, рухи очного яблука в нормі. У окулярах кут відхилення зменшується до 10 градусів. Гострота зору правого ока 0,4, не коригується; лівого 1,0. Рефракція – гіперметропія 5,0 D в правому оці та гіперметропія 2,0 D в лівому оці. Діагноз? Лікування?

13) Дитина, 5 років, яка протягом 2 років регулярно лікується в офтальмологічному відділенні, має постійне відхилення лівого ока до носу. Первинний і вторинний кут відхилення 15 градусів, рухи очного яблука в нормі. В окулярах кут відхилення не змінюється. Гострота зору обох очей 1,0; рефракція - гіперметропія 1,0 D. Діагноз? Лікування?

14) У дитини 4 років спостерігається періодичне відхилення правого ока до носу протягом 2 тижнів, яке виникло на тлі високої температури. Первинний і вторинний кут відхилення 15 градусів, рухи очного яблука в нормі. В окулярах кут відхилення не змінюється. Гострота зору обох очей 0,6, не коригується; рефракція - гіперметропія 5,0 D. Очне дно та оптичні середовища в нормі. Попередній діагноз? Тактика?

15) У дитини 2,5 років спостерігається постійне відхилення лівого ока назовні. Первинний і вторинний кут відхилення - 15 градусів, рухи очного яблука в нормі. В окулярах кут відхилення такий же. Гострота зору лівого ока 0,4, не коригується, правого 1,0. Рефракція – гіперметропія 2,0 D у правому оці та гіперметропія 4,0 D у лівому оці. Діагноз? Лікування?

16) Дитина, 5 років, яка отримала черепно-мозкову травму 2 роки тому, має постійне відхилення правого ока назовні. Первинний кут відхилення - 15 градусів, вторинний - 30 градусів. Обмеження рухів правого ока до носа. Гострота зору 0,4, не коригується у правому оці та 1,0 у лівому оці. Рефракція еметропічна в обох очах. Діагноз? Тактика лікування?

17) Батьки 5-річної дитини помітили одночасне відхилення обох очей до носу. При огляді рефлекси локалізуються в обох очах симетрично, але трохи зміщені досередини. Гострота зору в обох очах 1,0, рефракція - еметропія. Рухи очних яблук не обмежені; зір бінокулярний. Діагноз? План лікування?

18) Хвора вком 70 років лікувалася від інсульту у неврологічному відділенні протягом 3 тижнів. Напередодні виписана з відділення. Скаржиться на диплопію та відхилення лівого ока до носу. Об’єктивно: кут відхилення хворого ока 10 градусів, вторинний кут удвічі більший; спостерігається обмеження руху лівого ока назовні. Гострота зору в обох очах 1,0. Діагноз? Тактика лікування?

19) Хвора віком 75 років, яка впродовж 5 років має катаракту правого ока, помітила відхилення цього ока назовні. Об’єктивно: кут відхилення до 15 градусів, первинний та вторинний кути одинакові, рухи очного яблука нормальні. Гострота зору світлосприйняття з правильною проекцією у правому оці та 1,0 у лівому оці. Діагноз? Тактика лікування?

20) Хворий, 40 років, переніс черепно-мозкову травму 7 місяців тому. Лікувався в неврологічному відділенні. Скаржиться на диплопію та відхилення правого ока назовні. Об’єктивно: кут відхилення хворого ока 15 градусів, вторинний кут - 25 градусів; спостерігається обмеження рухів правого ока досередини. Гострота зору в обох очах становить 1,0. Діагноз? Тактика лікування?

Приклади відповіді:

1) Діагноз: слабка короткозорість обох очей (-1,0 Д).

Лікування: окуляри для далі OD sph -1,0 D, OS sph -1,0 D.


2) Діагноз: співдружня монолатеральна постійна збіжна неакомодаційна косоокість ОS, дисбінокулярна амбліопія середнього ступеню ОS; анізометропія: гіперметопія слабкого ступеню OD, гіперметопія високого ступеню ОS.

Лікування:

1) окуляри для постійного користування OD sph +1,0 D, OS sph +5,0 D

2) оклюзія правого ока

3) плеоптичне лікування на ліве око

27.10 – тема 3

Захворювання повік, кон’юнктиви, сльозних органів, орбіти. Захворювання рогівки та склери. Кератити

Перелік питань до теми заняття:

1. Блефарит: етіологічні чинники, види, клінічні прояви, можливі ускладнення, принципи лікування

2. Ячмінь: етіологія, прояви, можливі ускладнення, лікувальна тактика

3. Флегмона повік: етіологія, прояви, можливі ускладнення, невідкладна допомога та лікувальна тактика

4. Доброякісні пухлини повік: прояви, лікувальна тактика

5. Злоякісні пухлини повік: прояви, лікувальна тактика

6. Ентропіон, ектропіон, лагофтальм: причини, діагностика, лікувальна тактика, ускладнення

7. Птоз: причини, прояви, ускладнення, лікувальна тактика

8. Загальна симптоматика банального бактеріального кон’юнктивіту, етіологія, принципи лікування, профілактика

9. Загальна симптоматика та особливості аденовірусного кон'юнктивіту, найпоширеніші нозологічні типи, принципи лікування, профілактика епідемічних спалахів

10. Особливості гонорейного кон’юнктивіту у новонароджених та дорослих; клінічні прояви, принципи лікування, профілактика

11. Особливості дифтерійного кон’юнктивіту; клінічні прояви, принципи лікування, профілактика

12. Трахома: класифікація, прояви, ускладнення, принципи лікування, профілактика епідемічних спалахів

13. Діагностичні тести у пацієнтів з сльозотечею та синдромом «сухого ока»

14. Дакріоцистит новонароджених: етіологія, прояви, можливі ускладнення, лікування

15. Хронічний та гострий дакріоцистит у дорослих: етіологія, можливі ускладнення, лікувальна тактика

16. Гострий дакріоаденіт: етіологія, прояви, тактика лікування

17. Флегмони орбіти: етіологія, прояви, ускладнення, невідкладна допомога та лікувальна тактика

18. Визначення кератиту, їх етіологія.

19. Загальні симптоми патології рогівки (типи ін'єкції та васкуляризації очного яблука, види помутнінь рогівки, їх диференційна діагностика)

20. Основні симптоми кератиту

21. Ускладнення кератиту

22. Бактеріальна (повзуча) виразка рогівки: етіологія, прояви, ускладнення, тактика лікування

23. Особливості герпетичного кератиту: класифікація, клінічні прояви, принципи лікування.

24. Поверхневий туберкульозний кератит: клінічні особливості, принципи лікування

25. Глибокий туберкульозний кератит: клінічні особливості, принципи лікування

26. Сифілітичний кератит: клінічні особливості, принципи лікування

27. Первинні та вторинні дистрофії рогівки: вузлова, ґратчаста, плямиста, ендотеліально-епітеліальна, стрічкоподібна; клінічні особливості, прогноз

28. Склерит та епісклерит: етіологія, прояви, можливі ускладнення, принципи лікування

Завдання

Теми рефератів

1. Блефарити: етіологія, види, клініка, ускладнення, лікувальна тактика.

2. Запалення повік: етіологія, види, клініка, можливі ускладнення, невідкладна допомога, лікувальна тактика.

3. Ектропіон, ентропіон, птоз, лагофтальм (заяче око): етіологія, клініка, ускладнення, лікування.

4. Пухлини повік: клініка, лікування.

5. Бактеріальний кон'юнктивіт: етіологія, види, симптоми, можливі ускладнення, лікувальна тактика, профілактика.

6. Кон'юнктивіти з утворенням плівок: види, клінічні особливості, ускладнення та лікувальна тактика.

7. Загальні симптоми та клінічні особливості аденовірусного кон’юнктивіту.

8. Трахома: етіологія, клініка, ускладнення, лікувальна тактика, профілактика.

9. Особливості алергійного кон’юнктивіту та лікувальна тактика.

10. Гострий та хронічний дакріоцистит у дітей і дорослих: патогенез, клініка, можливі ускладнення, лікування.

11. Флегмони орбіти: етіологія, клініка, можливі ускладнення, диференційна діагностика, екстрена допомога, лікування, прогноз.

12. Загальні симптоми патології рогівки (види ін'єкції очей та васкуляризація рогівки, типи нових та старих помутнінь рогівки, їх диференційна діагностика)

13. Кардинальні симптоми кератиту, можливі ускладнення, наслідки.

14. Невідкладна медична допомога хворим на кератит, загальні принципи лікування.

15. Кератит, викликаний вірусом простого герпесу: особливості, клініка (деревоподібний, дископодібний, метагерпетичний), лікувальна тактика, профілактика.

16. Фліктенульозний кератит: клінічні особливості.

17. Глибокий туберкульозний кератит: клінічні особливості.

18. Сифілітичний кератит: клінічні особливості.

19. Акантамебний кератит: групи ризику, клінічні особливості

20. Грибковий кератит: перебіг та особливості терапії

21. Склерит: етіологія, клініки, тактика лікування

22. Кератоконус: етіологія, клінічні прояви, наслідки, підходи до лікування

Приклади типових ситуаційних задач

1) Пацієнт скаржиться на помірні гнійні виділення з обох очей, склеювання повік вранці, відчуття піску в очах. При огляді: гіперемія кон'юнктиви повік, поверхнева ін’єкція очного яблука. Рогівка прозора. При натисканні на слізний мішок виділень з слізних точок немає. Який діагноз найбільш вірогідний? Лікування?

2) Пацієнт скаржиться на інфільтрат на краю повіки, розміром з горошину. Повіка набрякла, гіперемійована. На верхівці інфільтрату гнійна точка. Діагноз? Лікування?

3) У дитини гіперемія кон'юнктиви повік та очного яблука, яка виникла на тлі назофарингіту та збільшення привушних лімфатичних вузлів. На рогівці поодинокі невеликі інфільтрати. Будь-які виділення з кон'юнктивального мішка відсутні, крім сліз. Який діагноз найбільш вірогідний? Лікування?

4) У 2-місячної дитини спостерігається постійна сльозотеча й помірні слизово-гнійні виділення з кон'юнктивальної порожнини правого ока. Об’єктивно: сльозотеча, легка гіперемія кон’юнктиви повік та очного яблука. При натисканні на ділянку слізного мішка з слізних точок з’являються слизово-гнійні виділення. Проекція слізного мішка не змінена. Про яке захворювання слід думати? Тактика лікаря загальної практики?

5) Хворий віком 80 років скаржиться на постійну сльозотечу з правого ока. Слізний струмок широкий; сльозостояння. Прохідність слізних шляхів в нормі. При натисканні на слізний мішок будь-які виділення з слізних точок відсутні. Око не подразнене. Яка найімовірніша причина сльозотечі? Тактика?

6) Пацієнт віком 40 років скаржиться на почервоніння очей, погіршання гостроти зору, сльозотечу. Захворів близько 10 днів тому. Об’єктивно: набряк повік, змішана ін’єкція очних яблук, в гіперемійованій кон'юнктиві повік і склепінь багато рожевих, дрібних поверхневих фолікулів. В оптичній частині рогівки монетоподібні інфільтрати. Яка у нього патологія? Лікування?

7) У дитини віком 12 років спостерігається гіперемія та потовщення краю повік, відчуття стороннього тіла в очах. Між коренями вій видно білясті лусочки. Діагноз? Тактика лікування?

8) Хворий етмоїдитом помітив появу гіперемії та набряку повік, екзофтальм, гіперемію очного яблука. Загальний стан середньої тяжкості. Температура тіла 38,5 С. ​​У крові лейкоцитоз. Неврологічні симптоми відсутні. Яке ускладнення він має? Тактика лікаря загальної практики?

9) Хворий віком 32 років скаржиться на гіперемію та набряк кон'юнктиви, після того як він намагався видавити ячмінь. Положення ока в орбіті правильне. Температура тіла 38 С. Оптичні структури та очне дно в нормі. Діагноз? Тактика?

10) Пацієнт, який щойно приїхав з тропічної країни, скаржиться на важкість в очах, відчуття стороннього тіла. При огляді: верхні повіки дещо опущені, інфільтровані. У верхньому кон’юнктивальному склепінні багато великих фолікулів з мутним вмістом. Що Ви маєте підозрювати насамперед? Тактика?

11) Пацієнт, 40 років, скаржиться на біль у правому оці, сльозотечу, зниження гостроти зору та відчуття стороннього тіла під повіками. Об’єктивно: змішана ін’єкція ока, в рогівці інфільтрат сірого кольору з розмитими межами та шорсткою поверхнею. Чутливість рогівки відсутня. Діагноз? Тактика лікування?

12) Пацієнт скаржиться на сильний біль в лівому оці, сльозотечу, неможливість відкрити око. Об’єктивно: блефароспазм, змішана ін’єкція очного яблука. На рогівці глибокий дефект з чорним міхуром на дні. Діагноз? Тактика?

13) Пацієнт віком 60 років скаржиться на поганий зір лівого ока. Два місяці тому у нього було почервоніння і біль в оці, але до лікаря не звертався. При огляді гострота зору 0,2, не коригується. Око не подразнене. В рогівці кругле помутніння білого кольору, з чіткими межами, діаметром 2 мм. Поверхня рогівки над помутнінням гладка, блискуча. Діагноз? Рекомендації?

14) У дитини віком 10 років, яка страждає на кератит, дуже виражений рогівковий синдром, сильна світлобоязнь, набряк м’яких тканин обличчя. На рогівці видні вузлики. Яку етіологію кератиту можна запідозрити? Тактика лікаря загальної практики?

15) Хворий скаржиться на почервоніння лівого ока, відчуття піску. Рік тому лікувався в очній лікарні з приводу кератиту цього ока. Об'єктивно: поверхнева ін’єекція ока, помірні слизові виділення з кон'юнктивального мішка. У центральній частині рогівки біле помутніння з чіткими межами. Поверхня рогівки над помутнінням гладка. Діагностика. Лікування?

16) Пацієнт, який лікувався на туберкульоз протягом 6 місяців, скаржиться на відчуття стороннього тіла у правому оці, на водянку. Об’єктивно: блефароспазм, змішана ін’єкція очного яблука. На рогівці деревоподібне помутніння сірого кольору. Чутливість рогівки відсутня. Діагноз? Тактика?

17) Пацієнтка, який страждає на хронічний дакріоцистит, скаржиться на почервоніння та болі в правому оці. Об’єктивно: змішана ін’єкція очного яблука, сльозотеча, блефароспазм. В рогівці інфільтрат жовтого кольору з дефектом у центрі: один край дефекту нависаючий, підритий, інший - похилий. В передній камері гіпопіон 2 мм. заввишки. Зіниця діаметром 2 мм, реакція на світло в’яла. Який попередній діагноз? Тактика лікаря загальної практики?

18) Пацієнт скаржиться на почервоніння обох очей, відчуття «піску» протягом 3 днів, яке з’явилося на тлі загальної вірусної інфекції. Вчора відбулося погіршення стану лівого ока: виникли зниження зору, сльозотеча, блефароспазм. Об’єктивно: двобічна кон'юнктивальна ін'єкція, петехіальні крововиливи в кон'юнктиву. Будь-які виділення з кон'юнктивального мішка відсутні. Праве око: vis = 1,0, рогівка прозора. Ліве око: vis = 0,7, не коригується, в рогівці невеликі субепітеліальні інфільтрати. Інші структури ока в нормі. Діагноз? Тактика?

19) Пацієнтка віком 22 років, яка користується контактними лінзами, скаржиться на біль, сльозотечу, світлобоязнь, зниження зору в обох очах. Симптоми виникли після того, як вона вмилася водопровідною водою. Об’єктивно: перикорнальна ін’єкція, блефароспазм. В рогівці інфільтрат сірого кольору у вигляді кільця з розмитими межами. Рогівка набрякла. Який попередній діагноз? Діагностична та лікувальна тактика?

20) У 14-річного пацієнта спостерігається міопічний астигматизм, сила якого збільшмлася за останній рік. Яку патологію слід підозрювати? Діагностична та лікувальна тактика?

Приклади відповіді:

1) Діагноз: неспецифічний бактеріальний кон'юнктивіт обох очей.

Лікування:

1) розчин ципрофлоксацину 0,3% - очні краплі 8 разів на день

2) ______________

3) ______________2) Діагноз: метагерпетичний кератит лівого ока.

Тактика:

1) закапати в око 1% розчин атропіну сульфату

2) направити пацієнта до офтальмолога

28.10 – тема 4

Увеїти. Катаракти

Перелік питань до теми заняття:

1. Анатомо-клінічні особливості увеального тракту, які впливають на перебіг увеїтів

2. Етіологія увеїтів

3. Класифікація увеїтів

4. Клініки, можливі ускладнення іридоцикліту

5. Диференціальна діагностика іридоцикліту та гострого кон'юнктивіту

6. Клініка, ускладнення хоріоїдіту

7. Невідкладна допомога та основні принципи лікування увеїтів

8. Особливості перебігу увеїтів у дітей

9. Увеїти у хворих на саркоїдоз, хворобу Стіла, Бехтєрєва, Фогта-Коянаги-Харада

10. Катаракта: визначення, класифікація

11. Етіопатогенез вікової катаракти

12. Клініка, ускладнення вікової катаракти

13. Методи лікування вікової катаракти

14. Афакія: симптоми, методи її корекції

15. Вроджена катаракта: види, лікувальна тактика

16. Особливості перебігу токсичної, променевої катаракти, катаракти при загальних та спадкових захворювань

Завдання

Теми рефератів

1. Анатомічні та фізіологічні особливості увеального тракту, що впливають на клінічні симптоми увеїтів.

2. Увеїти: класифікація та етіологія.

3. Іридоцикліт: клініки, ускладнення, невідкладна допомога та тактика лікування.

4. Диференціальна діагностика іридоцикліту, гострого кон'юнктивіту та гострого приступу закритокутової глаукоми.

5. Хоріоїдіт: клініка, можливі ускладнення, лікування.

6. Особливості увеїтів у дітей.

7. Етіологія увеїтів; лабораторна діагностика причин виникнення

8. Катаракта: визначення, класифікація.

9. Стареча катаракта: етіологія, клініка, ускладнення, сучасний спосіб лікування.

10. Вроджена катаракта: види, тактика лікування.

11. Ускладнена катаракта

Приклади типових ситуаційних задач

1) Хворий віком 20 років скаржиться на швидку і значну втрату зору в правому оці після грипу. Око не подразнене. Оптичні середовища прозорі. На очному дні видно жовтувате вогнище з нечіткими межами, оточене набряком сітківки. Діагноз? Тактика лікаря загальної практики?

2) Пацієнт віком 63 років відмічає погіршення гостроти зору в обох очах протягом останніх років. Об'єктивно: vis OD = 0,04, vis OS = 0,3, окуляри не зір покращують. Обидва ока не подразнені, рогівка прозора, передня камера середньої глибини. Праве око: кришталик дифузно мутний, напівмісячна тінь від райдужної оболонки та рефлекс з очного дна відсутні. Ліве око: кришталик нерівномірно мутний, при огляді у боковому світлі на передній поверхні кришталика видно півмісячну тінь від райдужної оболонки; рефлекс з очного дна дуже тьмяний. Внутрішньоочний тиск нормальний в обох очах. Розгорнутий діагноз? Тактика?

3) Хворий скаржиться на біль у лівому оці, сльозотечу, світлобоязнь. Об’єктивно: змішана ін’єкція очного яблука, преципітати, болючість при пальпації очного яблука. Зіниця вузька, реакція на світло млява Діагноз? Тактика?

4) Пацієнт скаржиться на біль у лівому оці, який посилюється вночі, почервоніння ока, зниження зору. Об'єктивно: перикорнеальна ін'єкція, дрібні, пилоподібні преципітати, зіниця вузька, неправильної форми внаслідок задніх синехій. З анамнезу відомо, що хворий також має синовіїт та запальну патологію сечових шляхів. Діагноз? Яку етіологію захворювання слід підозрювати? Тактика лікаря загальної практики?

5) Пацієнт віком 60 років скаржиться на зниження зору протягом останніх 5 років. Око не подразнене. Передня камера мілка. Кришталик дифузно мутний з молочним відтінком. Рефлекс з очного дна відсутній. Діагноз? Тактика?

6) Пацієнт скаржиться на відчуття тяжкості у правому оці, періодичне затуманення зору. Місяць тому хворів на іридоцикліт. Лікування та спостереження були нерегулярними. Результати огляду: на даний момент очі не подразнені. Передня камера мілка, зіниця неправильної форми, спайки між краєм зіниці та передньою поверхнею кришталика, бомбаж кореня райдужки. Кришталик і склисте тіло прозорі, очне дно нормальне. Яка найімовірніша причина скарг пацієнта? Сформулюйте розгорнутий діагноз. Лікувальна тактика?

7) У дитини віком 1,5 років в лівому оці спостерігається помутніння переднього полюсу кришталика діаметром 1 мм. Діагноз? Тактика?

8) Батьки 3-місячної дитини помітили білий колір його зіниць (лейкокорія). Після фармакологічного мідріазу виявляються двосторонні помутніння кришталика діаметром близько 4 мм, розташовані в його центральній частині. Периферія кришталів прозора. Попередній діагноз? Тактика?

9) Хворий віком 70 років скаржиться на поступову безболісну втрату зору в лівому оці протягом 10 років. Лікаря раніше не відвідував. Гострота зору обох очей - світлосприйняття з правильною проекцією. Око не подразнене. Передня камера глибока. При русі очного яблука видно тремтіння райдужної оболонки. Капсула кришталика порожня, в її нижній частині видно опущене ядро. Діагноз? Тактика?

10) Мати 4-річної дівчинки помітила побіління її правого ока. Об'єктивно: vis OD = 0,1, не коригується, симптоми запалення відсутні. На рогівці в межах відкритої очної щілини помутніння, з прозорими ділянками, схоже на "швейцарський сир". Яку патологію слід підозрювати? Тактика лікаря загальної практики?

Приклад відповіді:

Діагноз: іридоцикліт лівого ока, вторинна глаукома.

Тактика:

1) закапати в око 1% розчин атропіну сульфату

2) направити пацієнта до офтальмолога

31.10 – тема 5

Патологія ВОТ. Глаукома. Травми та опіки очей

Перелік питань до теми заняття:

1. Продукція та відтік внутрішньоочної рідини

2. Визначення поняття глаукоми

3. Основні симптоми первинної відкритокутової глаукоми

4. Класифікація глауком

5. Етіологія, патогенез первинної відкритокутової глаукоми

6. Клінічні особливості глаукоми відкритокутової глаукоми

7. Етіологія, патогенез закритокутової глаукоми

8. Клінічні особливості закритокутової глаукоми. Гострий напад глаукоми

9. Диференційна діагностика гострого приступуу глаукоми та гострого іридоцикліту

10. Диференційна діагностика первинної відкритокутової глаукоми та вікової катаракти

11. Типи вторинних глауком

12. Діагностика глаукоми

13. Сучасні методи лікування первинної глаукоми

14. Невідкладна допомога при гострому приступі глаукоми

15. Етіологія, клінічні особливості, лікувальна тактика при вродженій глаукомі

16. Класифікація травм ока

17. Абсолютні та відносні ознаки проникаючого поранення ока

18. Невідкладна допомога при проникаючому пораненні ока

19. Види травматичних іридоциклітів, клініка, прогноз, ускладнення, тактика лікування

20. Симпатична офтальмія: етіопатогенез, профілактика

21. Гнійні ускладнення проникаючих поранень ока (ендо-, панофтальміт): клініка, принципи лікування, профілактика

22. Методи діагностики внутрішньоочних сторонніх тіл

23. Класифікація опіків очей (залежно від збудника, за ступенем тяжкості)

24. Невідкладна допомога хворим з хімічними опіками ока

25. Електроофтальмія: причини, клініка, лікування

26. Металози ока (сидероз, халькоз): клініка, принципи лікування

27. Основні прояви контузій ока; лікувальна тактика

Завдання

Теми рефератів

1. Продукція і відтік внутрішньоочної рідини.

2. Глаукома: визначення, класифікація.

3. Первинна відкритокутова глаукома: етіопатогенез та клінічні особливості.

4. Закритокутова глаукома: етіопатогенез, клініка. Гострий приступ закритокутової глаукоми, невідкладна допомога та лікувальна тактика.

5. Діагностика глаукоми. Тактика лікаря загальної практики.

6. Сучасні способи лікування первинної глаукоми

7. Диференційна діагностика катаракти та первинної відкритокутової глаукоми.

8. Диференційна діагностика гострого приступу закритокутової та гострого іридоцикліту.

9. Вторинна глаукома: причини виникнення, лікувальна тактика.

10. Вроджена глаукома: етіологія, клініка, лікувальна тактика.

11. Диспансерний нагляд хворих на глаукому

12. Класифікація травм ока.

13. Абсолютні та відносні ознаки проникаючого поранення ока.

14. Проникаючі поранення ока: невідкладна допомога.

15. Травматичний іридоцикліт: види, клініка, прогноз.

16. Симпатична офтальмія: етіопатогенез, профілактика.

17. Ендо- і панофтальміт: клініка, лікувальна тактика, прогноз.

18. Методи локалізації внутрішньоочних сторонніх тіл.

19. Металоз: види, клініка, лікувальна тактика.

20. Загальна симптоматика контузій ока.

21. Опіки очей: класифікація, клініка, невідкладна допомога.

22. Електроофтальмія: причини, клініка, невідкладна допомога.

Приклади типових ситуаційних задач

1) Хворий, 80 років, поступово втратив зір на обидва ока. Будь-яке почервоніння ока або больові відчуття в анамнезі відсутні. При огляді: vis OD = 0, зіниця широка, на світло не реагує; vis ОS = 0,2, не коригується. Поле зору в лівому оці звужене до 10 град. В обох очах рогівка прозора, передня камера середньої глибини. В кришталиках помутніння у вигляді спиць. Диски зорового нерву сірі, з великою екскавацією. ВОТ 35 мм.рт.ст. Розгорнутий діагноз? Тактика лікаря загальної практики?

2) Пацієнтка віком 60 років скаржиться на сильний біль у лівому оці з іррадіацією в ліву половину голови, почервоніння ока та значну втрату зору. Початок захворювання був раптовим після фізичного навантаження. Об’єктивно: гострота зору - 0,02, не коригується; змішана ін’єкція очного яблука; рогівка набрякла. Передня камера мілка; зіниця широка на світло не реагує. Рефлекс від очного дна дуже тьмяний. При пальпації око щільне, як камінь. Діагноз? Тактика?

3) Хворий, 45 років, скаржиться на відчуття тяжкості у правому оці. Об'єктивно: ОD - передня камера мылка, бомбаж райдужки, кругова задня синехія. ВОТ 32 мм.рт.ст. Відомо, що у пацієнта в анамнезі почервоніння та біль в цьому оці. Діагноз? Тактика? Шляхи профілактики патології?

4) у 6-місячної дитини спостерігається легке подразнення лівого ока, набряк рогівки; діаметр рогівки збільшений до 11 мм. Яку патологію потрібно запідозрити щонайперше? Тактика лікаря?

5) Хворий, 62 роки, скаржиться на зниження зору правого ока. Об'єктивно: vis OD = 0,3, не коригується; vis OS = 0,8, не коригується. В правому оці концентричне звуження поля зору до 10 град. В лівому оці скроневі меридіани в межах норми, але в носовому меридіані поле зору 40 градусів. Передні сегменти обох очей не змінені. Рефлекс очного дна червоний. Диски зорових нервів екскавовані (екскавація більш виражена в правому оці), сірого кольору, з чіткими межами. Сітківка та ретинальні судини в нормі. Діагноз? Тактика лікаря загальної практики?

6) При офтальмологічному обстеженні хворого, який страждає на цукровий діабет протягом 15 років, виявлено, що ВОТ правого ока 33 мм.рт.ст. Об'єктивно: ОS - рогівка прозора, неоваскуляризація райдужки, кришталик частково мутний, неоваскуляризація сітківки та на диску зорового нерву. Діагноз? Тактика?

7) Пацієнтка, 65 років, скаржиться на темну пляму на правій райдужці, яку вона помітила два тижні тому. Об'єктивно: ОD - легка гіперемія кон'юнктиви, рогівка прозора, передня камера нерівномірної глибини. У верхньому зовнішньому квадранті правої райдужки чорна пляма з дещо розмитими межами. Помутніння кришталика в тому ж квадраті. ВОТ 35 мм.рт.ст. Діагноз? Тактика лікаря?

8) Хвора віком 70 років скаржиться на почервоніння лівого ока, біль з іррадіацією у відповідну половину голови. Відомо, що зір на цьому оці знижений протягом двох років внаслідок помутніння кришталика. Пацієнтці рекомендували оперувати катаракту, але вона відмовилася. Об'єктивно: ОS - змішана, застійна ін'єкція ока, рогівка набрякла, передня камера мілка, зіниця білого кольору. Кришталик повністю мутний, з кальцифікатами передньої капсули. ВОТ 35 мм.рт.ст. Попередній діагноз? Тактика?

9) При профілактичному огляді 42-річного пацієнта виявлено ВОТ 28 мм.рт.ст. в обох очах. Гострота зору, поля зору та диски зорового нерву в нормі. Які можливі варіанти діагнозу? Тактика лікаря?

10) Хворий, 54 років, який страждає на первинну відкритокутову глаукому, був виписаний з очного стаціонару з рекомендаціями щодо гіпотензивної терапії. Через 6 місяців під час диспансерного огляду лікар виявив звуження полів зору у верхньому носовому меридіані до 20 градусів, збільшення екскавації диску зорового нерву, хоча ВОТ нормальний. Діагноз? Тактика лікаря?

11) Пацієнт, який тиждень тому отримав проникаючу травму правого ока, скаржиться на погіршення зору. Об’єктивно: vis OD = світловідчуття з правильною проекцією світла; рогівкові шви; передня камера середньої глибини, райдужка не змінена; зіниця 3 мм, білого кольору. Кришталик дифузно мутний; рефлекс з очного дна відсутній. Попередній діагноз? Лікування?

12) Пацієнт із проникаючою травмою лівого ока 3-денної давності скаржиться на біль, почервоніння ока, світлобоязнь. Об'єктивно: vis OS = 0, змішана ін'єкція ока, хемоз кон'юнктиви; в передній камері гіпопіон, рефлекс з очного дна жовтувато-зелений. Офтальмоскопія неможлива. Положення ока правильне, рухи в нормі. Ймовірний діагноз? Тактика?

13) Хлопчик 7 років отримав опік обох очей під час вибуху петарди. Об’єктивно: обидва ока – блефароспазм, світлобоязнь. Гостроту зору неможливо перевірити. Численні сторонні тіла, ушкодження шкіри повік. Рогівка набрякла, але без дефектів. Передня камера прозора, зіниця вузька, реакція на світло млява. Глибше розташовані структури очей неможливо розгледіти внаслідок сильної світлобоязні. Дитина відчуває біль під час пальпації війкового тіла. Діагноз? Тактика лікаря?

14) Пацієнт щойно отримав травму правого ока. Об'єктивно: блефароспазм, в меридіані 10 годин рогівково-склеральна рана завдовжки близько 3 мм. В рані видно уламок металу. Ще один невеликий уламок знаходиться в нижньому кон’юнктивальному склепінні. Передня камера ока заповнена кров’ю, інші структури ока закриті гіфемою. Діагноз? Тактика?

15) Пацієнт скаржиться на біль у лівому оці, почервоніння, сльозотечу, світлобоязнь. Добу тому потрапив до очної лікарні з проникаючим пораненням цього ока. Була проведена ПХО рани; з ока видалене металеве стороннє тіло. Сьогодні об'єктивно: vis OS = 0,1, не коригується; OS - змішана ін’єкція ока, у скронево-верхньому квадранті субкон'юнктивальний крововилив. В меридіані 12 годин поблизу лімбу на рогівці шов 4-мм завдовжки. Рогівка набрякла. У верхній частині передньої камери міхурець повітря. Малюнок райдужки згладжений; реакція зіниці на світло млява. Зіниця чорного кольору, рефлекс з очного дна тьмяний. Діагноз? Лікування?

16) Медична сестра скаржиться на відчуття стороннього тіла, сльозотечу, світлобоязнь в обох очах. Симптоми виникли після того, як вона подивилася на кварцеву лампу. Об’єктивно: виражений блефароспазм, світлобоязнь; легка гіперемія кон’юнктиви; помірний набряк рогівки обох очей. Інші структури ока в нормі. Діагноз? Лікування?

17) Пацієнт із контузією лівого ока скаржиться на зниження зору, фотопсії, метаморфопсії в цьому оці. Об'єктивно: vis OS = 0,2, не коригується; помірний субкон'юнктивальний крововилив. Рогівка, передня камера, райдужка, зіниця, кришталик в нормі. В центральній ділянці сітківки видно набрякове вогнище. Крововиливи в сітківку відсутні, диск зорового нерву в нормі. Положення ока правильне. Попередній діагноз? План обстеження? Лікувальна тактика?

18) Наступного дня після проникаючої травми лівого ока пацієнт скаржиться на біль, почервоніння цього ока. Об'єктивно: vis OS = 0, змішана ін'єкція ока, хемоз кон'юнктиви; в передній камері гіпопіон, жовтувато-зелений рефлекс з очного дна. Офтальмоскопія неможлива. Помірний екзофтальм, офтальмоплегія. Ймовірний діагноз? Тактика?

19) Пацієнт, який 6 місяців тому отримав проникаючу травму правого ока, скаржиться на біль у лівому оці. Об'єктивно: vis OD = 0, око субтротрофічне, гіпотонічне. ОS - перикорнеальна ін'єкція, задні синехії, болючість при пальпації війкового тіла; помутніння склистого тіла, очне дно в тумані. Яку патологію насамперед слід підозрюваи? Лікувальна тактика?

20) Пацієнт помітив зміну кольору райдужки правого ока. Два місяці тому отримав проникаюче поранення цього ж ока. Була проведена ПХО, сторонні тіла під час обробки не виявлені. Об'єктивно: ОD – легка ін’єкція ока, райдужка іржавого кольору, кришталик мутний, помутніння та деструкція склистого тіла, очне дно видно погано. Попередній діагноз? Тактика?

Приклади відповіді:

1) Діагноз: первинна відкритокутова ІІ В глаукома правого ока, ІІІ С глаукома лівого ока.

Тактика:

1) нагляд лікаря загальної практики кожні 3 місяці;

2) у разі декомпенсації процесу направити пацієнта до офтальмологічного стаціонару


2) Діагноз: проникаюче рогівкове поранення правого ока, ускладнення: _______.

Лікування:

1) ____________________;

2) ____________________;

3) ____________________